Håndalfabetene

Det finnes ulike håndalfabet som brukes når man skal bokstavere et ord på norsk eller på andre språk.

På disse sidene om håndalfabetene kan du se og lese mer om de norske en- og tohåndsalfabetene, samt utenlandske håndalfabet.

Kilde

Statped. (Sist oppdatert 2017). Håndalfabetmateriell.  Hentet 7. februar 2018, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.09.2019