Kulturtilbud

Mange barn og unge med hørselshemning benytter seg av de kulturtilbudene som er tilgjengelige i hjemmemiljøet deres. I slike tilfeller kan det være behov for hørselsteknisk tilrettelegging eller tegnspråktolking for at den hørselshemmede skal ha utbytte av tilbudet.

Gutt som holder en stor solsikke i hånden.Ben med en grønn og en oransje knestrømpe. Kjolekant.

Det finnes også kulturtilbud som er tilrettelagt for barn med hørselsnedsettelse, der barn og unge kan ta del. Noen av disse kan være knyttet til lokale døveforeninger rundt omkring i landet eller lokallag av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund).

Her er noen av de tilrettelagte tilbudene:

Døves Kulturdager

Døves Kulturdager er et årlig kulturelt og sosialt treffpunkt for døve, tegnspråkbrukere og interesserte hørende. Ulike byer i landet veksler om å være vertskap for kulturdagene.

De første kulturdagene for døve ble arrangert i 1967 da ungdomsutvalget i Norges Døveforbund (NDF) satte i gang et landsomfattende kulturarrangement for døve som fikk navnet Unge Døves Kulturdager. I 1972 ble navnet endret til Døves Kulturdager og antallet deltakere har variert mellom 400 og opptil 1200. Siden 1967 har Døves kulturdager vært et årlig arrangement.

Døves Kulturdager har et stort og variert program for tegnspråklige i alle aldre.

Les mer om Døves Kulturdager.

Les mer om Døves Kulturdager på Norges Døveforbund (NDF) sin hjemmeside.

Kulturtreff i Statped

Jente med ansiktsmaling. Statped har arrangert kulturtreff for barn og unge med hørselshemning i grunnskolealder hver vår. Arrangementet har etter hvert utviklet seg til å bli en populær kulturmønstring med deltakelse fra store deler av landet.

Arrangementet består av en forestilling der barn og unge  bidrar med for eksempel teater, dans, akrobatikk og pantomime. I tillegg er det tilrettelagt for sosialt samvær og felles aktiviteter. Dette bidrar til å skape kontakt og vennskap mellom barn og unge med hørselshemning.

Dette er det største kulturarrangementet i landet for denne aldersgruppen.

Les mer om Kulturtreff på Statped sin hjemmeside.

Teater Manu

Bilde fra Jack og bønnestengelen. Gjengitt med tillatelse fra Teater Manu. Teater Manu er et profesjonelt tegnspråklig teater som ble fast etablert i 2002. Teateret setter opp stykker for barn, ungdom og voksne.

Scenespråket er tegnspråk, men alle replikker blir som oftest stemmesatt av stemmeskuespillere. Dette gjør at forestillingene blir tilgjengelige både for personer med hørselsnedsettelse og hørende, uansett tegnspråkkompetanse.

Det er også teleslynge i teatersalen.

Teater Manu har sin faste scene på Grünerløkka i Oslo. Teateret reiser på turne rundt i Norge med sine forestillinger et par ganger i året.

Les mer om Teater Manu.

Se små videosekvenser fra Teater Manu på YouTube.

Foto fra Teater Manu, gjengitt med tillatelse: Fra Jack og bønnestengelen med Ronny Patrick Jacobsen og Ipek D. Mehlum. Foto: Caroline Roka/Teater Manu.

Døves Media

Mediebedriften Døves Media produserer tegnspråklig materiale for både barn og voksne. De tilbyr et landsdekkende tegnspråklig tilbud på hjemmesiden og gjennom samarbeidspartnerne NRK og DMTV.

Lenke til hjemmesiden til Døves Media.

Les mer

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménière.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. 25 lokale døveforeninger er tilsluttet.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Landets eneste folkehøyskole for døve. Opprettet av Norges Døveforbund. Stikkord: livslang læring, omfattende kursvirksomhet, døves kultur, språk og historie. All undervisning på tegnspråk.


										
					
Sist oppdatert 12.09.2019