Ta vare på hørselen

De fleste mennesker omgis av ulike typer lyd i dagliglivet. Noen ganger oppfattes lyden som et positivt og stimulerende bidrag i tilværelsen, andre ganger som negativt og ødeleggende for livskvaliteten. Hva som er ønsket og positiv lyd og hva som er negativt og oppfattes som støy, kan variere fra person til person.

Støy

Støy defineres ofte som uønsket lyd og kan kategoriseres på ulike måter.

Irriterende støy kan for noen være sus fra et ventilasjonsanlegg, en vifte i en pc osv. Men også vann som drypper, fugler som synger når vi skal sove eller musikk man ikke liker kan av noen oppfattes støyende.

Skadelig støy som er skadelig for hørselen, vil for mange oppleves negativt og kan for eksempel være lyden fra et trykkluftsbor, et fly som letter, et kraftig og uventet smell eller alt for kraftig lyd fra høyttalere på en konsert.

Bortsett fra kraftig og skadelig impulslyd, er det normalt lydstyrken i kombinasjon med tiden vi utsettes for støypåvirkningen som er avgjørende for om vår hørsel skades eller ei.

Målinger av støy på en arbeidsplass måles derfor vanligvis over en hel dag. Undersøkelser viser at voksne arbeidstakere som har hatt et langt yrkesliv på støyende arbeidsplasser utvikler varige hørselsskader.

Ungdom og lyd

Mange ungdommer opplever vanligvis høy musikk som et positivt og nødvendig innslag i sin hverdag. I tillegg til hyppige konsertbesøk går mange med ørepropper der lyden går rett inn i øret med et til dels høyt lydnivå over flere timer hver dag.

WHO anbefaler ikke å overstige en lydstyrke på 100 dB (decibel) på en konsert over fire timer. En lydstyrke på 109 dB over noen få minutter kan i følge Arbeidstilsynet være nok til å påføre tilhørerne varige hørselsskader.

Forutsatt at lydstyrken ikke har vært for høy over for lang tid, kan øret normalt restitueres dersom det får en lengre periode med ro. Å sovne til musikk med ørepropper i ørene frarådes således på det sterkeste. På nettsiden Ung.no framheves den såkalte 60/60-regelen. Dette vil si å lytte i maks 60 minutter med 60 % lydstyrke. Nettsiden har også en del andre konkrete råd om hvordan ungdommer kan beskytte sin hørsel for å unngå varige hørselsskader.

Problemet for mange som utvikler varige hørselsskader er at lydstyrken stadig må skrus høyere opp for at ørene skal oppleve lyden på det lydnivået personen ønsker. På grunn av at en hørselskaden fører til en lav sensitivitet, skrus ofte volumet høyere på, og en vond sirkel settes igang.

Kilder

Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet arbeider for et forsvarlig arbeidsmiljø og trygge tilsettingsforhold for alle.

Null sus. Denne 25 minutter lange filmen formidler hva som kan bli konsekvensene av å utsette seg for et høyt lydnivå over lang tid.

Ung.no. Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 22.10.2015