Nedsatt hørsel

Barnehånd som holder elevmikrofon. Nedsatt hørsel, hørselshemning, hørselsnedsettelse, hørselstap, hørselsvanske, tunghørt, døv – det brukes mange begreper som omhandler nedsatt hørsel.

Det har vært vanlig å bruke begrepet hørselshemmet om alle som har nedsatt hørsel, fra de med lettere hørselstap til døve.

Noen blir født med nedsatt hørsel. Andre får nedsatt hørsel senere ved at hørselen blir utsatt for påvirkninger som gir hørselstap. Blant disse er hjernehinnebetennelse og støyskader. Av og til oppstår det også hørselstap som man ikke finner noen forklaring på.

Hvor mange har nedsatt hørsel?

Når det gjelder antall personer med hørselshemning i Norge, vil tallene avhenge av hvilke kriterier som legges til grunn.

Ifølge Store medisinske leksikon (artikkel fra 2015) er det ca. 250.000 – 300.000 personer med hørselshemning i Norge, hvorav ca. 3.500 – 4.000 er døve. Det er flest personer med nedsatt hørsel blant eldre. Dette skyldes aldersforandringer i det indre øret, hørselsnerven og i de sentrale hørselsbanene.

Når det gjelder det totale antallet barn med hørselsnedsettelse, anslås det å være mellom 2 og 3 promille. Forsker Ola Hendar viser til tallet 2,8 promille i sin rapport fra 2012: Elever med hørselshemming i skolen. En kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) skriver (tall fra 2018):

Rundt 14,5 % av Norges befolkning har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Gruppen hørselshemmet er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet.

Norges Døveforbund (NDF) oppgir at det er ca. 5.000 døve i Norge i dag (tall fra 2016).

Les mer om nedsatt hørsel

På sidene om nedsatt hørsel kan du blant annet lese om (bruk venstremenyen):

  • audiogram
  • grader av hørseltap
  • ulike hørselstap
  • ensidig hørselstap
  • årsaker til hørselstap
  • hørselsmålinger og tester
  • mulige konsekvenser

Du kan også lese om barn som har andre vansker i tillegg til hørselsnedsettelse.

Hørselssimulator

Hør hvordan ulike hørselstap kan arte seg.

Kilder

Hendar, O. (2012). Elever med hørselshemming i skolen. En kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte. Hentet 28. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er en interesseorganisasjon som jobber opp mot politikere og myndigheter med et mål for øyet: å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede.

Store medisinske leksikon. (2015). Hørselshemning. Hentet 28. september 2018, fra Store medisinske leksikon.

Norges Døveforbund (NDF). NDF er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. De er en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

Les mer

Tegnlex – audiologisk oppslagsverk på tegnspråk og norsk. Nyttig oppslagsverk for alle som ønsker å forstå ord og faguttrykk på fagområdet hørsel. Tilpasset tegnspråklige, fagpersoner, familie og andre som bruker tegnspråk. Utviklet og produsert av Statped, Norges Døveforbund og Extrastiftelsen.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018