Ensidig hørselstap

Å ha ensidig hørselstap vil si å ha nedsatt hørsel på et øre og normal hørsel på det andre.

Når det er stor forskjell mellom hørselen på venstre og høyre øre, vil bearbeiding av lydsignaler fra siden med hørselstap ofte bli redusert. En kan oppleve at lydsignaler som kommer inn på siden med hørselstap, ikke blir benyttet. Dette er en dynamikk som personen ikke styrer selv.

Barnet med ensidig hørselstap kan ha utfordringer knyttet til:

  • lokalisering av lyd – hvilken retning kommer lyden fra?
  • avstandsbedømmelse til lydkilde
  • taleoppfattelse fra den siden som har hørselstap
  • taleoppfattelse og kommunikasjon i støyfylte omgivelser

Tidligere la man lite vekt på tilrettelegging ved ensidige hørselsnedsettelser. Så lenge hørselen var god på ett øre, så man ingen grunn til tiltak. Synet på dette har endret seg. Det har vist seg at ensidige hørselstap kan ha konsekvenser for læring og utvikling og gi barnet utfordringer både i utdanningssystemet og i det sosiale livet utenfor skole og barnehage. Det er derfor hensiktmessig med en bevisstgjøring i miljøene barnet ferdes i.

Mange med nedsatt hørsel på et øre kan ha nytte av høreapparat. Det er mange faktorer som har betydning for utbyttet av høreapparat, og det er vanskelig å forutsi hvordan den enkelte vil oppleve det. Mens noen vil oppleve en bedring i hverdagen med høreapparat, vil andre oppleve at ulempene overskygger fordelene.

Det finnes også andre hørselsekniske hjelpemidler. For mange vil det være god støtte i å ha en stemmeforsterkning ved en høyttaler. I en-til-en-situsjoner vil et slikt utstyr være mer til bryderi enn til nytte. Der flere mennesker er samlet, vil et høyttaleranlegg kunne gi personer lettere tilgang til det som skjer i fellesskapet.

Konsekvensene av et ensidig hørselstap vil variere med omgivelsenes evne til å skape gode lytte- og kommunikasjonssituasjoner.

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Les mer

God lyd i skolen. God lyd i skolen – fem filmer om god tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel, og en rekke nyttige lenker til mer informasjon om hørsel og lyd i skolen.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø. Kan også være nyttig for barnehager.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 16.06.2017