Uformelle tester

Når barnet ikke er modent nok til å gjennomføre en audiometri og det ikke er ønskelig å undersøke barnets hørsel i narkose, kan det utføres uformelle hørselstester.

Ved uformelle tester får man vite noe om barnets reaksjon på lyd ved at barnets atferd ved ulike lyder blir tolket. Barnets reaksjon sammenliknes med den reaksjonen som forventes hos et barn med normal hørsel. Uformelle hørselstester gir ikke et sikkert bilde av barnets hørsel, men kan gi inntrykk av hvordan barnet hører.

For å unngå at omgivelseslyder påvirker testen, bør testen foregå i et lydisolert rom. Dessuten trenger man et utvalg av leker med kalibrerte lyder i ulike frekvensområder og med ulikt volum.


										
					
Sist oppdatert 19.06.2014