Mulige konsekvenser

Nedsatt hørsel gir som regel utfordringer med å skille ulike lyder eller signaler fra hverandre. Hørselen er den viktigste sansen i utviklingen av talespråk. Når lydbildet er redusert ved et hørselstap, vil det kreve mer innsats å utvikle talespråk.

Mange elever som snakker sammen.Når mennesker er sammen, skapes det mye lyd. I omgivelsene rundt oss finnes det mange ulike lyder, som krasling med matpapir, radio i bakgrunnen, skraping med stoler, susing fra vifter og så videre. Ofte vil flere snakke samtidig. Da kan det være vanskelig å oppfatte hvem som snakker og hva som blir sagt.

Ved nedsatt hørsel vil deler av hørselsbildet bli filtrert bort fra lydbildet. Det betyr at barn og unge kan høre en stemme, men ikke nødvendigvis høre nok til å oppfatte innholdet i det som blir sagt. Dette skaper utfordringer i kommunikasjonen og kan gi rom for misforståelser.

De vanskeligste misforståelsene er ofte de som ikke blir oppdaget av barnet eller den unge selv eller av samtalepartneren. Dette gir grobunn for feiltolkninger. Ordet «bil» kan forveksles med «mil». «Vil du ha kjøttkaker» og «vil du ha søtsaker» er et annet eksempel på forveksling. Hverdagen er full av liknende eksempler.

Mange vil kjenne seg igjen i punktene nedenfor:

  • begrenset tilgang til talespråk
  • manglende taleoppfattelse
  • problemer med korrekt uttale
  • forvrenging av lydinntrykk
  • vansker med å lytte i støyfylte omgivelser
  • nedsatt lydlokalisasjon
  • vansker med å delta i samspill med andre
  • dårlig konsentrasjonsevne og utholdenhet

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Møller kompetansesenter (nå Statped midt) og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap hos småbarn 0 – 3 år. Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 14.10.2014