Sammensatte vansker

Mange barn og unge med sammensatte vansker har nedsatt hørsel. I noen tilfeller er nedsatt hørsel en del av et syndrom.

Det er viktig at hørselen blir kartlagt så tidlig som mulig, slik at tilrettelegging og opplæring kan ta utgangspunkt både i hørselstapet og i de andre vanskeområdene. Sammensetning av ulike vansker vil påvirke hverandre. Flere faggrupper må ofte samarbeide for å oppnå god tilrettelegging for den enkelte.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.09.2012