Hørselssimulator

Sansetap har utviklet egne dynamiske simulatorer og animasjoner for å formidle sansesystemet og funksjonstap. Å gjøre disse fullt universellt tilgjengelige er et mål for det videre arbeidet med sansetap.no. For å se disse må du ha programvaren Flash installert. Har du takket nei til å laste ned Flash tidligere, kan du få tilgang via denne lenken Get Adobe Flash Player

Sansetap har utviklet egen mediespiller som viser animasjonene og simulatorene. For å benytte denne funksjonaliteten må du ha Flash installert. Dessverre er det ikke lenger støtte for Flash på iPad og iPhone. Her kan du aktivere eller laste ned og lese mer om Flash for PC. Ved spørsmål om du ønsker å kjøre Flash må du velge tillat for at animasjonene og simulatorene skal starte.

Adobe avslutter støtten for Flash i slutten av 2020. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å endre animasjonene og simulatorene slik at de igjen kan spilles av på iPad og iPhone.

Du er nå ute av flash objekt.

Hørselssimulatoren illustrerer normal hørsel og hvordan fire ulike hørselstap kan arte seg, i moderat og alvorlig grad. Det er valgt en situasjon der to barn hjelper hverandre med leksene. Vi hører eksemplene med og uten bakgrunnstøy.

Ved hvert hørselstap kommer det opp en tiltak-knapp, der du kan lese hva som er viktig å ta hensyn til når en selv eller en man er sammen med har en hørselsnedsettelse.

Les mer om diskanttap, basstap, bassengtap og flatt tap.

Vær oppmerksom på at hørselsinntrykkene er individuelle og varierer med situasjon og fra person til person. For eksempel kan to barn eller unge med samme hørselsdiagnose ha ulike erfaringer og oppleve hørselen sin ulikt. Det har også stor betydning om det er bakgrunnsstøy eller ikke.

Les mer om praktiske tips ved nedsatt hørsel; i dialog, undervisning og friminutt.

Andre hørselssimulatorer

På nettsidene om «Syn og hørsel hos eldre» finner du en hørselstapsimulator.

På nettsidene om «Syn og hørsel hos eldre» finner du en høreapparatsimulator.


										
					
Sist oppdatert 11.06.2018