Emil

For å spille av videoen, må du trykke på avspillingsknappen (play) under.

Fra og med 13.12.20 avslutter Adobe støtten for Flash Player. Funksjonalitet for synstolking, tegnspråktolking eller teksting vil derfor ikke lenger være tilgjengelig.

Du er nå ute av flash objekt.

Synstolket tekstversjon

Synstolking: Mange andreklassinger strømmer inn i klasserommet sitt, og går straks bort til elevmikrofonene som er samlet i et stativ. De setter dem i holdere på annenhver pult. Kontaktlærer Hege Stener forteller.

(klasseromslyder)

Hege forteller: I denne klassen her går det en elev som bruker høreapparat. Vi har da fått oppmontert teleslynge med høyttalere i klasserommet og på grupperommet som den eleven bruker. Vi har fått to headset til oss voksne, og vi har to fordi noen ganger er to lærere inne her. I tillegg har vi 11 elevmikrofoner og elevene bruker mikrofonene to-og-to sammen.

(klasseromslyder)

Synstolk: Hege går bort til Emil. Hun holder i en liten fjernkontroll som kan skru av og på teleslynge-mottakeren i Emils høreapparat. Hun klikker mot hans venstre og så hans høyre øre.

Hege: – Emil, skal vi ta og sette på høreapparatene dine?

Emil: – Jepp.

Hege: – Hører du meg nå?

Emil: – Ja.

Hege: – Flott.

Synstolk: Hege holder opp en stor, gul klokke med visere.

Hege: – Hvor mye er klokka?

Kristine: – Ti over sju?

Hege: – Kjempefint Kristine. Helt riktig.

Synstolk: Hege tar på seg headset og fester batteriet i bukselommen.

Hege forteller: Det anlegget her gjør at det skapes fin disiplin i klassen, fordi en-og-en elev må prate om gangen. Det er en volumknapp på anlegget, sånn at vi kan stille styrken på det. I tillegg så har vi ledninger som vi kan koble til datamaskin og smartboard-en når vi trenger lyd der, sånn at det også går inn på teleslyngeanlegget.

Hege: – Hvor mye er klokka? Emil, har du lyst til å svare?

Emil: – Ja. Halv seks.

Hege: – Halv seks ja. Det er helt riktig.

Synstolk: Rådgiver Anders Huse fra NAV Hjelpemiddelsentral demonstrerer ulike tekniske løsninger for elever som bruker høreapparat og/eller cochleaimplantat (CI).

Anders forteller: Skoleanlegg er en type hjelpemiddel som lånes ut til eleven, så det følger eleven og ikke skolene.

Det er også viktig å kunne tilrettelegge godt i rom utenfor hovedklasserommet, og da har vi noen enkle hjelpemidler her, som er en mottaker, som den hørselshemmede eleven har på seg. En bærbar teleslynge, med tilhørende mikrofon, som lærer da bærer på seg. I og med at vi da ikke har elevmikrofoner på en sånn løsning, er det viktig at læreren kan gjenta spørsmål og svar som er gitt fra medelever.

Du kan også ha situasjoner hvor det er gruppearbeid, hvor man erstatter lærermikrofonen med en type mikrofon som kan legges på bordet. Den hørselshemmede eleven bruker fortsatt den samme mottakeren. Denne mottakeren kan i enkelte tilfeller erstattes av en liten mottaker som festes dirkete på høreapparatet.


										
					
Sist oppdatert 21.06.2019