Tilrettelegging

For å tilrettelegge på en god måte, er det lurt å bruke tid på å prøve ut ulike tiltak. I dette arbeidet er det viktig at barnet/ungdommen, foreldre og fagpersoner samarbeider nært og justerer tiltakene etter behov. Opplevelsen av hørselstap er individuell – det finnes ingen fasit for god tilrettelegging.

Utvikling av sosiale og intellektuelle egenskaper forutsetter mulighet for deltakelse og samspill med andre. Når et barn eller en ungdom har nedsatt hørsel, vil tilgangen til informasjon og kommunikasjon være redusert. Dette kan skape store utfordringer for deltakelse og samspill. Det er omgivelsenes oppgave å tilrettelegge for samspill med jevnaldrende.

På sidene om tilrettelegging finnes tips om tilrettelegging hjemme og på skolen. Det handler om fysisk, teknisk, pedagogisk og psykososial tilrettelegging. På sidene om praktiske tips finner du tiltak til bruk i undervisningen, i friminuttet og i dialogen.

Overgang fra barnehage til skole krever ekstra planlegging når et barn har nedsatt hørsel. For at skolen skal klare å legge forholdene godt til rette er det viktig å forberede overgangsfasen i god tid. Det samme gjelder overgangene mellom skoleslagene, og etter endt skolegang.

Les mer

God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemning og tilrettelegging i skolen. Kan også være nyttig for barnehage og voksenopplæring. Lenker til filmer om tilrettelegging for elever med hørselsnedsettelse.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020