Hva består cochleaimplantat (CI) av?

Figur av øret med cochleaimplantat (CI).

 

En ytre og en indre del

Et cochleaimplantat (CI) består av en ytre del og en indre del.

Ytre deler av cochleaimplantat (CI).Ytre del av CI

Den ytre delen henger på øret i en ørehenger, som festes med en magnet til hodet bak øret. Den består av:

  • mikrofon
  • taleprosessor
  • batteri
  • senderspole

Indre del av CI

Den indre delen har en mottaker som er operert inn i skallebenet og en silikonslange med elektroder som legges inn i sneglehuset.

Silikonslange med elektroder.Lyden blir analysert i taleprosessoren og sendt trådløst via senderspolen til mottakeren i den indre delen.

Signalene blir sendt videre til elektrodene som ligger inne i cochlea (sneglehuset).

Herfra går signalene via hørselsnerven til hørselssenteret i hjernen. Det er først da signalene blir oppfattet som lyd.

Bildet

Bilde av silikonslange med elektroder: © Helge Rask-Andersen, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet.

Videosekvenser

Se video om Didrik og Celine som forteller om sine erfaringer med CI.

Se video om Anne Kristine der hun forteller om sine erfaringer med CI.

Kilder

CI-teamet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.


										
					
Sist oppdatert 08.06.2018