Hvordan får man cochleaimplantat (CI)?

Det er Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, som utfører cochleaimplantasjoner på barn og unge frem til 18 år.

Etter 18 år foregår operasjonene ved St. Olavs hospital i Trondheim, Haukeland Universitetssykehus i Bergen eller Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet i Oslo.

Foreldre som ønsker en CI-utredning for sitt barn, må henvises videre fra fastlege eller øre-nese-halslege. Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, innkaller deretter til utredning.

Dersom implantasjon er aktuelt, vil behandlingen ved sykehuset foregå i flere omganger:

  • operasjon – implantasjon av mottaker og elektroder
  • lydpåsetting

Etter operasjonen vil det ta ca. 6 uker før lyden settes på (lydpåsetting). Lydpåsettingen foregår over 3 – 4 dager.

3 voksne og et barn sitter rundt et bord. Barnet er i ferd med å kaste en ball. Det er CI kontroll.Barnet blir deretter fulgt opp med jevnlige kontroller.

I denne fasen vil veiledet lyttetrening ha stor betydning for utbyttet.

 

 

 

 

 

Dersom implantasjon er aktuelt, vil behandlingen ved sykehuset foregå i flere omganger:

  • operasjon for å sette inn CI
  • lydpåsetting

Kilde

CI-teamet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.


										
					
Sist oppdatert 28.08.2017