Hvordan fungerer cochleaimplantat (CI)?

Lyden mottas i mikrofonen på taleprosessoren og blir analysert og splittet opp i ulike frekvensområder. Signalet blir sendt til senderspolen og videre som radiosignal til den indre delen.

CI føres inn i cochlea.Signalene blir sendt videre til elektrodene som ligger inne i cochlea. Elektodene består av flere elektrodepunkter som dekker hver sine frekvensområder.

Aktiviteten i elektrodene blir registrert i hørselsnerven som fører signalet til hørselssenteret i hjernen. Det er først nå at signalene blir oppfattet som lyd.

CI forsterker ikke lyder, slik et vanlig høreapparat gjør. Det gir elektrisk stimulering direkte til hørselsnerven.

Videosekvenser

Se video om Didrik og Celine som forteller om sine erfaringer med CI.

Se video om Anne Kristine der hun forteller om sine erfaringer med CI.

Bildet

© Helge Rask-Andersen, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet.

Kilde

CI-enhet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.


										
					
Sist oppdatert 08.06.2018