Overganger

Det kan være noen ekstra utfordringer knyttet til overgangene mellom barnehage og skole, mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet og mellom ungdomsskolen og videregående opplæring.

Dette kan du lese mer om på disse sidene om overganger. (Se venstremenyen).

Du kan også lese mer om overgang til utdanning og arbeid ved å følge disse lenkene:

Les om overgang til utdanning.

Les om overgang til arbeid.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 07.06.2018