Praktiske tips

Nedsatt hørsel gir som regel utfordringer i kommunikasjon, både i opplæringssituasjoner og i fritiden. Hørselen er vanligvis en viktig sans i læringsarbeid.

Når lydbildet er redusert eller borte, vil det kreve tilpasning for å oppnå læring.

De praktiske tipsene er delt inn etter overskriftene:

  • i dialogen
  • i undervisningen
  • i friminuttet

Du finner lenkene i venstremenyen.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.08.2014