Å skape gode lytteforhold

Det er særlig to forhold som påvirker lytteforholdene:

 • etterklangstid
 • støy

Etterklangstiden sier noe om hvor lang tid det tar før en lyd blir borte i rommet.

Tennisballer på stolbena.Støy oppleves annerledes ved hørselstap enn ved normal hørsel.

Vi omgir oss til en hver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det: stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting og harking, kulepenner, tasting på mobiltelefon. Alt dette skaper lyd og gjør det vanskelig å skille ut stemmen man vil høre.

Det kan lett oppstå feiltolkinger og misforståelser.

 

Enkle tiltak kan hjelpe

Reduser bakgrunnsstøy innendørs ved å

 • lydregulere rom (gardiner, tepper og møbler kan dempe etterklang)
 • slå av radioen/TV-en/musikk i bakgrunnen
 • lukke dører til rom med støyende maskiner (vaskemaskin, oppvaskmaskin, kaffetrakter)
 • lukke vinduer dersom det er støy utenfor, for eksempel trafikk, veiarbeid osv
 • legge ensfargete matter eller voksduk (gjerne med underlag) på bordet til både aktiviteter og måltid
 • bruke ensfargete tepper eller matter til for eksempel aktiviteter på gulvet
 • sette filtknotter, tennisballer eller liknende under stolben, bord osv
 • legge allergivennlige, ensfargete teppefliser på gulvene
 • velge leke- og skolemateriale som ikke avgir så mye støy
 • polstre bunnen av kasser eller benytt kasser av materiale som demper støy

Vær en god samtalepartner ved å

 • påkalle barnet/eleven sin oppmerksomhet ved å si navnet først
 • vente med å snakke til du har barnets/elevens oppmerksomhet og er nær det
 • snakke en om gangen
 • visualisere innholdet i det du sier ved bruk av mimikk, kroppsspråk og naturlige tegn
 • bruke nøytrale/ensfargete klær for at barnet/eleven ikke skal distraheres av ulike mønstre (kan oppleves som «visuell støy»)

Bruke teknisk utstyr som for eksempel

 • stemmeforsterkning: mikrofon og høyttalere eller annet
 • annet teknisk utstyr, for eksempel FM-utstyr for kommunikasjon i bil

										
					
Sist oppdatert 16.11.2016