I dialogen

To gutter som leser fra samme bok.Det er mange praktiske løsninger på utfordringer i dialogen.

Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i samtalepartnerens mulighet til å skape gode situasjoner for kommunikasjon og læring.

Fysiske rammer

  • tydelig stemme
  • minst mulig bakgrunnsstøy
  • vær nær

Samtalepartnerens rolle

  • tenke totalkommunikasjon – vi drar nytte av alle sanser
  • bruke samme språkkode
  • bruke tydelig stemme
  • ikke rope – det gir dårlig taleoppfattelse
  • vise interesse for innholdet i det som sies
  • ved språklige forvekslinger, gjenta korrekt. Slik kan forvekslingen oppdages og korrigeres av barnet eller den unge selv

										
					
Sist oppdatert 15.08.2014