I friminuttet

I løpet av barne- og ungdomsskolen blir samspillet mellom elevene ofte endret fra å være lekepreget til å bli mer samtaleorientert. Dette påvirker hvilke tiltak som vil være aktuelle.

Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i lærerens mulighet til å skape gode situasjoner for kommunikasjon og samspill i friminuttene.

Fysiske rammer

  • avstand til støykilder, for eksempel trafikk
  • lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig
  • lekegrupper for å styrke deltakelse
  • forskyving av friminutt slik at det ikke er så mange i skolegården samtidig
  • sosiale tiltak

Den voksnes rolle

  • forklare tema for ulike spill og lek – for å unngå misforståelser
  • forklare spillet eller lekens regler – for å unngå misforståelser
  • dersom eleven bruker tegnspråk, må denne kompetansen finnes i personalet
  • være til stede, samtidig som elevene får være sammen med hverandre og leke i fred
  • være tilgjengelig ved utfordringer i kommunikasjonen

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 15.08.2014