Teknisk tilrettelegging

Gutt henter elevmikrofon fra stativ med mange mikrofoner.Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler som kan forbedre lydkvaliteten. Hvilke tekniske løsninger som er aktuelle for den enkelte, varierer med situasjon og hørselstap.

For å tilrettelegge på en god måte, må du lære den enkelte personen å kjenne. Det er lurt å bruke tid på å prøve ut ulike tekniske hjelpemidler og justere tiltakene etter hvert som man gjør erfaringer med utstyret.

Det er en stadig utvikling innenfor hørselsteknisk utstyr. Hørselssentralen, Statped, NAV Hjelpemiddelsentral og skolen er nyttige samarbeidspartnere i vurderingen av utstyr. Den enkeltes hørsel og utbytte av de tekniske hjelpemidlene kan endre seg over tid, og det vil ofte være nødvendig å revurdere utstyret når det har gått en stund.

Høyttaler på veggen.Det er NAV Hjelpmiddelsentral som gir veiledning og skaffer til veie kommunikasjonsutstyr og varslingsutstyr til bruk i hjemmet.

Det er vanligvis en rådgiver fra Statped som begrunner søknad om teknisk utstyr til skolen. Foresatte er formelt sett de som søker.

 

På disse sidene om teknisk tilrettelegging kan du lese om:

  • høyttalere (lydutjevningsanlegg)
  • teleslynge
  • FM-anlegg
  • varslingsutstyr

Kilder – alle sidene om teknisk tilrettelegging

God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemming og tilrettelegging i skolen

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø.

Ressurs for hørselshemmede. Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. Mye av materiellet er utviklet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet (LK06), men du finner også oversikt over materiell som ble laget til L97.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Les mer

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

NAV – Hjelpemiddeldatabasen. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Også hjelpemidler for de som assisterer. Utvalget omfatter både hjelpemidler som dekkes av NAV og hjelpemidler som ikke dekkes av NAV.

NAV – Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.


										
					
Sist oppdatert 30.04.2016