Teleslynge

Når barnet eller ungdommen har høreapparat eller CI med telespole, kan det utnytte teleslynge der det er montert. Teleslynger er utviklet for å:

  • forbedre taletydelighet i situasjoner med støy
  • forbedre taletydelighet når det er avstand mellom den som snakker og den som lytter

Diverse hørselstekniske hjelpemidler på et bord, blant annet teleslynge.Teleslynge er en kabel som man sender strøm gjennom via en teleslyngeforsterker. På denne måten dannes det et lite elektromagnetisk felt. Dersom brukerens høreapparat har en telespole, kan denne telespolen fange opp feltet. Signalet gjøres om til lyd i høreapparatet.

Teleslynger kan legges rundt et rom eller en bolig. De kan også legges rundt en mindre flate som i et skrivebord eller ved en ekspedisjonsluke. Noen må da bruke mikrofon for å sende signaler inn i teleslynga.

Hjemme er det mange som har utbytte av å koble teleslynge til TV og CD-spiller. På skolen kan det være nyttig å bruke teleslynge når undervisningen foregår i større gruppe.

Forutsetninger for bruk av teleslynge hos barn

Bruken av teleslynge forutsetter god kjennskap til høreapparatets programmer og måten man bytter program. Høreapparatet må kobles om til MT- eller T-posisjon, og dette krever årvåkenhet og kompetanse av brukeren eller en lærer. Etter bruk av teleslynge, skal høreapparatet stilles tilbake til M-posisjon.

Et høreapparat som er innstilt på T, mottar ikke lydinntrykk fra omgivelsene, kun fra mikrofonen eller eventuelt CD-spilleren/TV-en.

Jente som har minislynge rundt halsen. Hun koser med en nyfødt kattunge.Minislynge er en bærbar variant av dette systemet. Den er utformet som et bånd man kan ha rundt halsen. Mottak av signaler på minislyngen forutsetter at noen bruker mikrofon og sender signaler til minislyngen.


										
					
Sist oppdatert 06.09.2012