Illustrasjon for barn og unge, kombinert

Barn og unge – kombinerte sansetap

Nettsidene barn og unge – kombinerte sansetap handler om barn og unge i skolealder som har kombinert syns- og hørselshemning.

Noen er født med et kombinert sansetap, andre er født med sykdommer eller syndromer der syns- og hørselshemningen viser seg etter noen år.

Vi skiller derfor mellom:

  • medfødt kombinert sansetap
  • ervervet kombinert sansetap

Sansetapene har innvirkning på kommunikasjon, på informasjonstilegnelse og på orientering og mobilitet. For å få til best mulig deltakelse må det tilrettelegges i hjem, skole og fritid.

Vi har samlet informasjon som kan være nyttig, enten du selv har kombinerte sansetap, er i familie med, kjenner eller jobber med personer som har nedsatt syn og hørsel.

Introduksjon til menyene

Portretter – Her kan du se små videosekvenser av en ungdom som er blind og har hørselsnedsettelse. Videoene gir et innblikk i hvordan man kan tilrettelegge skolehverdagen. Alle videosekvensene finnes i fem versjoner: vanlig video, tegnspråktolket, tekstet for hørselshemmede, synstolket (Audio Description) og synstolket tekstversjon.

Om kombinerte sansetap – Her finner du en del faktaopplysninger om syn og synsfunksjon og om hørsel og hørselsfunksjon – og også hvordan disse gjensidig påvirker hverandre.

Deltakelse – Dette handler om bruk av sansene og om hvordan barn og unge som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet utvikler seg og lærer på en rekke områder. Målet er at de skal være aktive og oppnå deltakelse i et sosialt nettverk, føle mestring i lek, på skolen og i aktiviteter – ut fra sine egne forutsetninger.

Tilrettelegging – Hvordan kan man tilrettelegge for best mulig deltakelse? Du finner informasjon om praktisk og pedagogisk tilrettelegging hjemme, på skolen og i fritiden, samt informasjon om aktuelle hjelpemidler. Det er også tekster om overgang mellom barnehage og skole – og mellom de ulike skoleslagene.

Ofte stilte spørsmål – Kanskje du finner noe av det du lurer på her?

Lenker og litteratur – De fleste nettsidene på sansetap.no inneholder lenker til litteratur og videre lesing. Alle lenker og litteraturhenvisninger som handler om kombinerte sansetap hos barn og unge, er samlet under denne menyen.

Fellessider – alle sansetap

 – du finner lenkene i toppmenyen øverst fra venstre:

Simulator – Her finner du lenker til alle syns- og hørselssimulatorene på sansetap.no. Finn ut mer om hvordan det kan arte seg å se eller høre med redusert syn eller hørsel. Hver alder har sine unike simulatorer.

Diagnoser og tilstander – Her finner du syns- og hørselsdiagnoser, tilstander og sykdommer ordnet alfabetisk. Her har vi også samlet en oversikt over de vanligste og mindre vanlige diagnosene/tilstander når det gjelder kombinerte sansetap.

Støtte og hjelp – Hvor kan du få råd og veiledning? Hva finnes av rettigheter og tilbud? Hvilke interesse- og brukerorganisasjoner er det på syns- og hørselsområdet? Under støtte og hjelp kan du få svar på mange slike spørsmål (og mye mer), med mange lenker til videre lesing og mer informasjon.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020