Ervervede syns- og hørselsvansker

En ung gutt kommuniserer med tegn.

 

Barn og unge med kombinerte ervervede syns- og hørselshemninger har svært ofte behov for tilrettelegging for å kunne mestre ulike situasjoner.

Mulighet for deltakelse og aktivitet gjennom tilrettelegging er med på å påvirke hvordan livssituasjonen oppleves av den enkelte.

Når en ungdom mestrer en situasjon, så gir det mulighet for å være mer aktiv og delta tilnærmet på lik linje med sine jevnaldrende.

Barn og unge med kombinerte erverve sansetap er aktive på flere arenaer: hjemme sammen med familien, på skolen og i fritiden.

 

Uansett hvor den enkelte er, innebærer kombinerte sansetap store utfordringer i forhold til:

  • samspill og kommunikasjon
  • tilgang til informasjon
  • orientering i rom og muligheten til å bevege seg fritt

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.07.2018