Informasjonstilegnelse med svekket syn og hørsel

Kommunikasjonens mange fasetter er beskrevet i det foregående når det gjelder en-til-en kommunikasjon og informasjonsutveksling med kun én annen person. Så snart flere personer er involvert, øker utfordringene.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.09.2012