Tolk/ledsager-tjeneste

En tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom omverdenen og personer med kombinert syns- og hørselshemning. NAV hjelpemiddelsentral tilbyr gratis tolk/ledsager-hjelp til f.eks. møter, legebesøk, skolesammenhenger, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenhenger. Begge partene kan ta initiativ til å bestille tolk/ledsager.

Å bruke tolk/ledsager-tjenesten er også en måte å få tilgang til informasjon på, men det er ganske lite brukt av barn/unge, bortsett fra noen primært døve som benytter tolketjenesten i skolesammenheng.

Les mer om tolk/ledsager.


										
					
Sist oppdatert 06.09.2012