Tradisjonell, skriftlig informasjon

Den som er glad i å lese, blir også god til å formulere seg. Bøker som har utgangspunkt i våre forutsetninger og interessefelt, er hele livet en kilde til glede, inspirasjon og økt faktakunnskap. Å kunne formulere seg skriftlig slik at andre forstår ens budskap, er også en ferdighet i det samfunnet vi lever i.

Norsk skriftlig er om mulig enda viktigere for elever med kombinerte sansetap, enn det er for andre elever. Bruk av håndalfabet som supplement i kommunikasjon, eller storskrift/evt. Braille (punktskrift) baserer seg på norsk skriftlig. For å kunne skrive på PC finnes det i dag en rekke muligheter for tilrettelegging.

Lese-tv  (som forstørrer) kan benyttes når skriften i aviser, skolebøker o.l. blir for liten eller det er behov for annen farge og kontrast.


										
					
Sist oppdatert 25.07.2018