Håndalfabet

Bruk av håndalfabet er ofte brukt når man skal formidle navn til hverandre. Dette kan være med på å unngå eller oppklare misforståelser.

Det mest brukte håndalfabet blant unge døve og unge med kombinerte sansetap, er enhåndsalfabetet. Voksne med kombinerte sansetap har ofte et større repertoar av håndalfabeter.

På disse sidene om håndalfabet, kan du se plansjer over de norske en- og tohåndsalfabetene.

Kilde

Statped. (Sist oppdatert 2017). Håndalfabetmateriell.  Hentet 7. februar 2018, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 11.05.2020