Kommunikasjon med lite synsfelt

En dame kommuniserer med tegn med en ung gutt.Et normalt synsfelt gir oss ca. 180 graders oversikt, selv om vi bare ser skikkelig skarpt på ca. 2 grader.

Tegnspråk artikuleres ved bruk av begge hender, hode, øyne, munn og kroppen. Selv om man fokuserer på samtalepartnerens øyne og munn, oppfatter man likevel personens hender, kroppsstilling og mimikk.

Når sentrale deler av synsfeltet blir borte, blir tegnspråk vanskelig å avlese visuelt. Man står i fare for å miste deler av det som sies. En person som har et synsfelt på f.eks. 5 grader, vil på 1 meters avstand kun se øyne og nese på sin samtalepartner, med 10 graders synsfelt ser man på denne avstanden hele ansiktet.

Innskrenket synsfelt  byr på store problemer for en som er avhengig av å munnavlese og se tegnspråk. Tegnspråk kan tilpasses et begrenset synsfelt ved å løfte tegnene tettere på ansiktet og gjøre dem mindre. Økt avstand til samtalepartneren  gjør at man får med seg et større utsnitt, men mulighet til å se detaljer blir dårligere.

Kilder

Raanes, E. m.fl. (red)(1998). Kommunikation med døvblindblevne. Nordisk Uddannelsescenter for døvblindepersonale, Nordisk vejleder nr. 22. Dronninglund: Forlaget Nord–Press.


										
					
Sist oppdatert 25.07.2018