Orientering i rom og fri bevegelse (mobilitet)

Mobilitet betyr bevegelse, altså å kunne orientere seg og ta seg fram fra ett sted til et annet.

Hovedproblemstillingene er som følger:

Hvor er jeg?

Hvor skal jeg?

Hvordan skal jeg komme meg dit på en trygg og grei måte uten at det tar for lang tid og uten å bli altfor sliten?


										
					
Sist oppdatert 26.07.2018