Hvor er jeg?

Man vet av erfaring hvor man befinner seg, eller man kan få det omtalt av dem man er sammen med. En tolk/ledsagers jobb er også å beskrive sted og omgivelser.

Å beskrive er ikke det samme som å forklare, men det er å gi et bilde av situasjonen og omgivelsene i det aktuelle øyeblikket. Skal en beskrivelse være til hjelp, må den være lett å forstå. Den bør starte med helheten før den omhandler detaljene.

Beskrivelse tar utgangspunkt i det barnet eller den unge selv kan oppfatte gjennom syn, hørsel og andre sanseinntrykk. Beskrivelsen skal supplere og eventuelt korrigere disse. Den retter seg mot viktige faktorer i omgivelsene og eventuelle endringer av betydning.

Beskrivelse kan omfatte omgivelser, handlinger, andres væremåte, andres reaksjoner på egen og andres adferd osv. Det som seende oppfatter med et raskt blikk på omgivelsene, må for andre beskrives med mange ord. Mangel på tid er ofte en kritisk faktor.

Kilder

Raanes, E. et al. (red). (1998). Kommunikation med døvblindblevne. Nordisk Uddannelsescenter for døvblindepersonale, Nordisk vejleder nr. 22. Dronninglund: Forlaget Nord–Press.

Les mer

Michalsen, M. R. (2011). Samhandling. Kommunikasjon, ledsaging og beskrivelse for personer med ervervet døvblindhet. Signo Rycon AS.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018