Hvor skal jeg?

Barn vet av erfaring veien til barnehagen, skolen, butikken, venner osv.. Det er langt mer krevende å skulle ta seg fram på nye steder. Det er ikke enkelt å finne riktig buss når man ikke helt ser navn og nummer på bussen og ikke hører sjåførens svar, hvis man spør.

Det er en stor utfordring å ikke kjenne seg igjen fordi lyset er i ferd med å forsvinne. Problemer oppstår lett når det man har brukt som trygge holdepunkter/kjennetegn et sted, er endret siden sist!


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018