Hvordan komme dit?

Hvordan skal jeg komme meg dit på en trygg og grei måte uten å bli altfor sliten?

Mor og far som sjåfør er vanlig i de fleste familier, men er nok ekstra viktig der det er barn og unge med syns- og hørselsproblemer og orienteringsproblemer.

Gode venner kan være følgesvenner, men dette krever at de har en viss forståelse for hva det innebærer å være synshemet.

Bruk av tolk/ledsager-tjenesten kan oppleves som en omstendelig prosess. Det må avtales/bestilles god tid i forveien, og det er uvant å ha med seg en ekstra person inn i situasjonen. De unge benytter nok denne tjenesten kun ved spesielle anledninger utover skolesituasjonen.

Taxi som skoleskyss kan være en måte å løse et mobilitetsproblem på, og er spesielt nødvendig for enkelte i den mørke årstiden.

Grønt kort kan være til hjelp. Alle personer som er identifisert med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemning, har rett på honnørrabatt og til å ta med seg en ledsager gratis på offentlig kommunikasjon, de som får offentlig støtte. Til disse utstedes det et kort som heter «Honnørrabatt. Tilleggslegitimasjon for døvblinde.» Det blir ofte omtalt som «grønt kort.» Det er naturlig å benytte denne retten fra det tidspunktet barnet/den unge ellers ville reist alene.

Mobilitetsopplæring kan bidra til større selvstendighet og trygghet ved forflytning.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018