Mobilitetsopplæring

Mange svaksynte barn/unge klarer seg så bra i kjente omgivelser at det er lett for oss andre å glemme at de har en synsnedsettelse. Den som er svaksynt går ofte glipp av synsinntrykk og mister ofte oversikten over det som foregår.

Bruk av hvit stokk og andre mobilitetsteknikker forbinder vi oftest med personer som er helt blinde. Det gjør også de unge som selv er rammet av en synshemning. De kvier seg veldig for å ta i bruk en mobilitystokk. Det kan være ekstra vanskelig, slitsomt og faktisk farlig å ta seg fram uten dette hjelpemiddelet.

Evnen og muligheten til å orientere seg varierer med diagnose,  dagsform, lys- og lydforhold, tilrettelegging i omgivelsene, kjente/ukjente steder osv.

Les mer om orientering og mobilitet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018