Medfødte syns- og hørselsvansker

En ung gutt er på vei ut av førerhuset på en traktor og en mann står foran og hjelper han ned.Barn og unge er først og fremst barn og unge. De er deltakere i familien, blant venner, i skolesamfunnet og i fritidsaktiviteter. Noen har en syns- og hørselsnedsettelse som gir en del utfordringer og mange klarer seg bra og mestrer hverdagens utfordringer med sin nedsatte funksjonsevne.

Deltakelse forutsetter ikke bare at barn og unge selv er aktive. Det innebærer også at omgivelsene har kunnskap som kan hjelpe de inn i et kulturelt fellesskap der kommunikasjon, tilrettelegging og forståelse er viktige ingredienser.

Barn og unge trenger å kjenne tilhørighet, kjenne seg sett, anerkjent og oppleve seg selv som betydningsfulle.

På sidene om deltakelse kan du lese om bruk av sansene, kommunikasjon, utvikling og læring hos barn og unge på en rekke områder. Her kan du få hjelp til å se muligheter og løsninger i samvær med barn og unge, slik at de kan bli best mulig rustet til å være aktive og deltakende i fellesskapet.


										
					
Sist oppdatert 17.10.2019