Bruk av sansene

En ung gutt sitter på knærne ved siden av en dame og de putter poteter i jorda sammen.Vi opplever omverdenen gjennom sansene våre. Barn og ungdom som er født med nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet må lære å bruke syns- og hørselsresten på best mulig måte.

I tillegg blir andre sanser som berøring, smak, lukt, likevektssans og muskel- og bevegelsessans spesielt betydningsfulle.

Berøring og bevegelse er viktig når syn og hørsel er nedsatt. Ikke bare fordi berøring kan kompensere for manglende eller nedsatt syn og hørsel, men fordi andre sanser kan gi tilgang til meningsfulle aktiviteter og opplevelser. Og fordi disse sansene har stor betydning  i emosjonell kontakt og tilknytning, og i all ekspressiv kommunikasjon som er basert på gester og tegn.

Barn og ungdom kommuniserer mye gjennom tale, gester, latter og andre uttrykksmåter. Samværsformene kan ha et høyt tempo og endre seg med raske skifter og det kan være vanskelig å henge med. Det kan være mange på en gang i lek eller andre samværsformer, og dette kan by på utfordringer for de som trenger tid på å oppfatte det som skjer i omgivelsene.

Les mer om dette på dissse sidene om bruk av sansene.


										
					
Sist oppdatert 28.10.2019