Luktesansen

Luktesansen (olfaktorisk sans) er evnen til å oppfatte lukt. Vi mennesker er i stand til å skille tusenvis av ulike luktmolekyler, og vi kan bruke luktesansen i forbindelse med tallrike aktiviteter.

Lukt kan oppleves over avstand og luktesansen er derfor en viktig fjernsans. Den er en del av vårt naturlige alarmsystem. Den advarer oss mot potensielle farer som for eksempel gass og røyk.

Luktreseptorene blir utviklet tidlig i fosterlivet og små babyer er i stand til å gjenkjenne lukten av sin egen mamma. Vi bruker luktesansen for å vedlikeholde personlig hygiene og å nyte lukten av et nystekt brød eller annen velduftende mat.

Lukt kan gi verdifull informasjon både ute og inne. Ulike plasser og rom har sine spesielle lukter. Lukter som alltid er til stede kan være verdifulle kjennemerker for orientering. På et kjøpesenter vil du for eksempel lett kjenne lukten av blomsterbutikken, parfymeriet og bakeriet. Vi kan også kjenne igjen personer og hendelser ved hjelp av luktesansen.

Luktesansen er en kraftfull sans når det gjelder å fremkalle minner fra tidligere opplevelser. En spesiell lukt fremkaller ikke bare minnene fra opplevelsen, men også de følelsene som oppsto der og da.

Luktesansen kan forsterke de andre sansene ved å gi tilleggsinformasjon. Lukt kan bidra med viktig og betydningsfull informasjon til barn og unge med nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet. Lukt kan gi mulighet til å skape gjenkjennelse og sammenheng i omgivelsene.

Kilder

Brown, D. (2010). Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde. Hentet 24. april 2020, fra Socialstyrelsen.dk.

Holm, D. (2004). Sniff, sniff . . . uhmmm! Oslo: Norges forskningsråd.

Les mer

Engen, T., & Engen, E. (1997). Relationship between development of odor perception and language. Enfance, Volume 50, 125-140. Hentet 24. april 2020, fra Persee.fr.

Winther, F. Ø. (2018). Luktesansen. Hentet 24. april 2020, fra Store norske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 24.04.2020