Sanseintegrasjon

Sanseintegrasjon viser til vår evne til å ta inn, sortere og gjøre nytte av den informasjonen som hjernen vår mottar fra sanser som syn, hørsel, smak, lukt, berøring og bevegelse. Det omfatter sansenes evne til å samarbeide og vår evne til å forstå omgivelsene riktig.

Kroppens evne til å respondere adekvat på ulike stimuli er avhengig av sanseintegrasjon. Vår evne til å konsentrere oss til tross for støy og annen uro rundt oss bestemmes også av sansenes tilpasning og samarbeid.

Med andre ord så omhandler sanseintegrasjon om samspillet mellom sensoriske og motoriske prosesser.

Når vår sanseintegrasjon fungerer slik den skal så trenger vi ikke være oppmerksom på hver sans hver for seg. Vi mottar sanseinntrykkene samtidig og hjernen sørger for en bearbeidelse som skaper sanseinntrykkene om til noe meningsfullt. Det er kun når noe uforutsett skjer, som for eksempel ved lyden av en sirene, at vi retter all oppmerksomhet mot denne.

Mange barn og unge med kombinerte sansetap kan ha utfordringer i disse prosessene og de kan over- eller underreagere på ulike stimuli. Det å kunne skille mellom vesentlig og uvesentlig sanseinformasjon kan i mange situasjoner være vanskelig.

Det kan også være slik at det å få med seg informasjon gjennom en sans kan være så energi- og konsentrasjonskrevende at andre sanser «stenges» av. Det kan være utfordrende å skulle både høre, se og berøre eller bli berørt når syn og hørsel er nedsatt.

Hvis barnet «stenger» av en sansekanal så betyr ikke det mangel på interesse, men det klarer ikke å motta og bearbeide mange inntrykk på en gang. Dette er et viktig aspekt ved tilrettelegging av klasserom og undervisningsmetoder. Barnet eller den unge kan miste mye av undervisningen hvis det kreves i overkant av hva det kan mestre, rent sansemessig.

Det er derfor viktig at man forsøker å minimalisere forstyrrende og konkurrerende sanseinput og at man «rydder» omgivelsene for sansestimuli som ikke er nødvendig i den gitte situasjon.

Kilder

Brown, D. (2010). Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde. Hentet 24. februar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.

Les mer

Ayres, J. A. (2007). Sanseintegration hos børn. 2. utgave. København: Hans Reitzel Forlag.

Biel, L., & Peske, N. (2009). Raising a sensory smart child. London: Penguin Books.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.10.2019