Fysisk aktivitet

En ung gutt går på ski og blir trukket av en hvit hund. En mann går ved siden av.De fleste barn og unge bruker kroppen sin aktivt. Kroppen vår er skapt for å bevege seg, for å utforske, for å leke og for å delta i meningsfull samhandling med andre mennesker, både ute og inne.

Helt fra vi er født, lærer vi å bli kjent med oss selv og verden omkring oss gjennom sanseinntrykk og bevegelse. Syn, hørsel, smak, lukt, berøring og bevegelse gir oss informasjon om hvordan kroppen fungerer med ulike utfordringer. Det gir oss kunnskap om oss selv i forhold til omgivelsene.

Barn og unge med en syns- og hørselsnedsettelse eller medfødt døvblindhet vil noen ganger trenge litt ekstra bistand for å motiveres til å bevege seg. Mange liker utendørsaktiviteter med utfordringer som gir opplevelse av mestring, der utelivet kan gi sterke sanseopplevelser i kontakt med vind eller regn mot huden. Slike aktiviteter kan være å gå på ski, gå turer i fjell, være ute i kano, delta i rafting, klatre i klatrevegg eller forsere en hinderløype.

Innendørsaktiviteter kan være sirkeltrening i en gymsal, hoppe på trampoline, løpe i gymsal, klatre i ribbevegg, forflytte seg på et rullebrett, trille ball, rulle på en matte eller danse og bevege seg til musikk.

Det er også betydningsfullt at man tenker igjennom hvilke krav som enhver aktivitet og situasjon stiller til bruk av sanser. Mange velmente og godt planlagte aktiviteter kan føre til passivitet, fordi aktivitetene innebærer for store krav til bruk av sansene, sett i forhold til de forutsetningene et barn eller en ungdom har.

Barn og ungdom med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet er forskjellige mennesker, med ulikt temperament og ulik personlighet. Noen er forsiktige og andre kaster seg ut i utfordringer uten å nøle. Aktivitetene må derfor tilpasses individuelt.

Å bevege seg og utforske skal først og fremst gi glede og oppleves som meningsfullt.

Les mer om fysisk aktivitet for barn og unge som er blinde eller har nedsatt syn.

Les mer om fysisk aktivitet for barn og unge som er døve eller har nedsatt hørsel. 

Les mer

Ardito, M., & Roberts, J. (2008). Fysiske aktiviteter for børn og unge med synshandicap. Hentet 12. januar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.

										
					
Sist oppdatert 23.10.2019