Kommunikasjon og språk

Barn og unge som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet kan være sårbare for det å få gode nok muligheter til å inngå i meningsfull kommunikasjon med nærpersoner.

Grunnleggende samspill sikrer nærhet og emosjonell tilknytning til andre mennesker. Det gir også muligheter foEn ungdom og en voksen sitter mot hverandre i en bår og kommuniserer med hendene.r å sanse, utforske og oppleve verden på en måte som gir meningsfull forståelse av omverdenen.

Omverdenforståelse er en grunnleggende forutsetning for å danne begreper om hendelser, følelser, mennesker og objekter i verden, som det i neste omgang blir mulig å kommunisere om.

Kommunikasjon handler ikke bare om å uttrykke grunnleggende behov eller ønsker om å få noe eller om å få noe til å skje. Kommunikasjon handler også om å dele følelser, opplevelser og tanker.

Opplevelser som vi husker godt og som har satt «spor», kan vi gjerne snakke om gjentatte ganger, og vi blir glade når noen vil lytte til oss. Vi snakker også gjerne om temaer som opptar oss, enten det er hunden i huset eller den nye bilen som familien har kjøpt.

Barn og unge som er født med nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet er ikke annerledes enn andre mennesker når det gjelder behovet for å kommunisere tanker og følelser. Men det er ofte lettere å oppdage nye ord hos barn og unge som snakker, enn hos de som kommuniserer med gester og tegn. Spesielt når tegnene er laget av barnet eller den unge.

Det å forstå hva en ung gutt med døvblindhet kommuniserer, krever for eksempel kunnskap om han, kunnskap om hans historie, hans interesser, hans livrett når det gjelder mat, hans familie og hans dagsform. Alt dette tilsammen kan gi holdepunkter for en kvalifisert tolkning av et tegn eller en gest som vi i utgangspunktet ikke forstår. Det viktigste er at vi ser på uttrykkene som meningsfull kommunikasjon – på samme måte som vi gjør med barns lyder og uttrykk før de kan snakke.

Kilder

Janssen, M., & Rødbroe, I. (2008). Kommunikation og Medfødt Døvblindhet. Kontakt og samspill. Viataal prosjekt bog II. Aalborg: Materialecentret.dk.

Nafstad, A., & Rødbroe, I. (2006). Å skape kommunikasjon med døvblindfødte. Oslo: Skådalen publication series nr. 24.

Rødbroe, I., & Janssen, M. (2009). At skabe mening. Viataal prosjekt bog III. Aalborg: Materialecentret.dk.

Les mer

ASK-loftet. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale.

ISAAC Norge, internasjonal organisasjon for ASK. ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.

Journal of Deafblind Studies on Communication. Foregrounds knowledge that is developing in a new academic study-line that focuses on communication and deafblindness, connected to the International Master in Pedagogical Sciences on Communication and Deafblindness at the University of Groningen in the Netherlands.

Nafstad, A. V., & Rødbroe, I. B. (2013). Kommunikative relationer. Indsatser der skaber kommunikation med mennesker med medfødt døvblindhed. Udgives i samarbeid mellom Statped og Socialstyrelsen - Viden til gavn. Aalborg: Materialecentret.dk.

Nielsen, B. A., Ramsing, B., Jensen, D. L., Selling, H. B., & Pagnozzi, M. (2013). At lære at se. Videoanalyse for professionelle der arbejder med personer med medfødt døvblindhed. Dansk. Hentet 28. september 2016, fra Materialecentret.

Statped. (2014). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 28. september 2016, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Veileder. Hentet 28. september 2016, fra Utdanningsdirektoratet.

Vege, G. (2009). Co-presence is a gift. Co-presence as a prerequisite for a sustained and shared here and now. Masteroppgave, Universitetet i Groningen, Groningen, Nederland.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.07.2018