Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Mange barn og unge som er født med nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet, lærer seg å bruke IKT-hjelpemidler som et supplement til annen type kommunikasjon. Eller som fritidsaktivitet, slik mange andre barn og unge gjør. Vi lever i en digital alder, og dette gjenspeiles i samhandlingsmåter mellom mennesker, fritidsaktivteter og undervisningsformer.

Det er derfor viktig at også barn og unge med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet får muligheter til å benytte seg av IKT.

Bruk av IKT kan gi utvidede muligheter for å finne samtaleemner, og kan også gi muligheter til å fortelle foreldre hjemme om opplevelser og hendelser i skolen.

IKT skal ikke erstatte mellommenneskelig kommunikasjon, men kan fungere som et hjelpemiddel som kan visualisere opplevelser og hendelser som det  kan snakkes videre om.

Sarepta er et program som har vist seg å fungere godt for mange barn og unge som er født med nedsatt syn eller døvblindhet.

Les mer om bruk av Sarepta.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.01.2018