Om kombinerte sansetap

Cochlea hvit med rødt i bakgrunnen.

Kombinert syns- og hørselsnedsettelse hos barn og unge peker i utgangspunktet mot to svært ulike grupper.

Disse to gruppene omfatter barn og unge som er født med en kombinasjon av syns- og hørselsnedsettelse og barn og unge som har en eller flere sansenedsettelser som viser seg over tid.

Vi skiller derfor mellom det vi kaller medfødte og ervervede syns- og hørselsvansker.

Hvordan oppleves det å ha nedsatt syns- og hørselsfunksjon? Hva bør man se etter hvis man mistenker nedsatt syn og hørsel? Hvordan undersøker man syn og hørsel? Hvordan påvirker sansetapene hverandre?

Disse og flere spørsmål kan du får svar på ved å lese mer på disse sidene om kombinerte sansetap.

Bildet

Cochlea og balanseorganet. © Helge Rask-Andersen, Karin Wadin & Hermann Wilbrand, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet. Foto: Christer Bäck, Akademiska sjukhuset Uppsala.


										
					
Sist oppdatert 17.10.2019