Hovedgrupper

Personer med kombinerte syns- og hørselsnedsettelser er en uensartet gruppe, selv om de er få.

  • Noen er hørselshemmede og har redusert funksjon i synssansen. Disse omtales som primært hørselshemmede.

Foreldrene eller helsepersonell oppdager vanligvis tidlig at barnet er født med en hørselshemning, men det kan ta tid å forstå om det utvikler seg et synsproblem i tillegg.

  • Noen ganske få er synshemmede og har redusert hørselssans. Disse omtales som primært synshemmede.

Noen få er født blinde eller svaksynte og man regner med at de hører greit. Over tid får man mistanke om at hørselen også er berørt, og man begynner kartlegging av hørselsfunksjonen.

  • Noen svært få er født med normalt syn og normal hørsel, men får tidlig skader av ulike årsaker.

Primært normalt seende og hørende:

Barn som er født med normalt syn og normal hørsel, kan bli utsatt for f.eks. stråleskader som ødelegger synet. De kan også være disponert for ulike syndromer/sykdommer som ikke gir seg utslag før de blir eldre.

Les mer om ervervede syns- og hørselsvansker.

Noen få barn er født med sterkt redusert både syns- og hørselsfunksjon. Disse møter spesielt store utfordringer i dagliglivet og er beskrevet som barn med medfødt kombinerte sansetap/døvblindhet.

Les mer om medfødte syns- og hørselsvansker.

Ofte klarer barna med ervervede sansetap seg relativt bra med sine syns- og hørselstekniske hjelpemidler, men det kombinerte sansetapet kan gi noen utviklingsmessige utfordringer. Det er derfor viktig å ikke bare få undersøkt syn og hørsel, men også den funksjonelle bruken av syn og hørsel og hvordan disse fungerer sammen.

Problemer med oppmerksomheten/konsentrasjon kan skyldes at barnet prøver å kompensere for ett eller flere sansetap.

Kilde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Özgür, B. R. (2010). Børn og unge med erhvervet døvblindhed. Spæcialpedagogik, 30(1/2), 27-34.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.07.2018