Hovedgrupper

Barn og unge med ervervet kombinert syns- og hørselstap er en uensartet gruppe.

  • Noen er født med, eller får tidlig, en hørselsnedsettelse, og får senere et redusert syn. Disse omtales som primært hørselshemmede.
  • Noen er født med, eller får tidlig, en synsnedsettelse, og får så senere redusert hørsel. Disse omtales som primært synshemmede.
  • Noen få er født med normalt syn og normal hørsel, men får tidlig skader, sykdommer eller ulike tilstander som påvirker syn og hørsel.

Det er viktig å få undersøkt både syn og hørsel, og finne ut av den funksjonelle bruken, samt hvordan disse sansene fungerer sammen.

Primært hørselshemmede

Denne betegnelsen omfatter to ganske ulike grupper: de som er født døve og de som er født tunghørte.

De aller fleste som er født døve, oppdages tidlig og får i dag operert inn cochleaimplantat (CI). CI er et elektronisk apparat som gir en mulighet for hørselsinntrykk hos både barn, unge og voksne. Det kan brukes både av personer som er født døve og av de som mister hørselen senere i livet.

Personer som er født med redusert hørsel, oppdages og får vanligvis tilpasset høreapparat i tidlig alder.

Det er spesielt viktig at personer som i tillegg til hørselsnedsettelsen har et eventuelt progredierende synstap, får CI eller høreapparat så tidlig som mulig.

Les mer om cochleaimplantat (CI).

Les mer om høreapparat.

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.


										
					
Sist oppdatert 01.07.2020