Primært hørselshemmede

Denne betegnelsen omfatter to ulike grupper barn: de som er født døve og de som er født tunghørte. Det finnes naturligvis også barn som befinner seg i landskapet mellom disse hovedbetegnelsene.

De aller fleste barn som er født døve oppdages tidlig og får i dag operert inn cochleaimplantat (CI), et hørselshjelpemiddel. CI er et elektronisk apparat som gir mulighet for hørselsinntrykk hos både barn, unge og voksne. Det kan brukes både av personer som er født døve og av de som mister hørselen senere i livet.

Barn som er født med moderat redusert hørsel, oppdages og får vanligvis tilpasset hjelpemidler mens de går i barnehagen.

Et fremtidig synstap kan være ukjent i mange år. Det er spesielt viktig at barn, som i tillegg til hørselsnedsettelsen har et eventuelt progredierende synstap, får CI eller høreapparat så tidlig som mulig.

Les mer om cochelaimplantat (CI).

Les mer om høreapparat.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.07.2018