Konsekvenser av kombinerte sansetap

Det er store individuelle forskjeller på barn og unge med ervervede kombinerte sansetap. Det er viktig at man oppdager vanskene deres så tidlig som mulig, slik at man kan tilrettelegge og tilby best mulig hjelp og støtte.

Personer med ervervede kombinerte sansetap har ulik grad av syns- og hørselstap. Noen har hatt synstapet eller hørselstapet hele livet og fått det andre sansetapet senere, mens andre har fått begge sansetapene samtidig.

Et kombinert sansetap påvirker i ulik grad barnet eller den unges evne og mulighet til å kommunisere, holde seg orientert og bevege seg fritt. Det er vesentlig at mennesker de omgås, viser forståelse for deres spesielle livssituasjon.


										
					
Sist oppdatert 01.07.2020