Avlese tegnspråk

Mange barn og unge med kombinerte sansetap benytter tegnspråk eller norsk med tegnstøtte (NMT). De som har et innskrenket synsfelt, er avhengig av at tegnene gjøres mindre enn vanlig og utføres nærmere ansiktet. På den måten har personen mulighet til å avlese tegn og mimikk, samt å få med seg munnavlesning.

Det kan bli umulig å følge med hvis flere bruker tegn samtidig og vekslingene skjer fort. Det tar tid å finne samtalepartneren når synsfeltet er innskrenket. Det er derfor behov for at samtalepartnere praktiserer en disiplinert turtaking. Utsagn må ofte gjentas dersom vekslingen skjer for raskt.

Jo lenger avstanden mellom to samtalepartnere er, jo mer får man inn i synsfeltet. Men har personen nedsatt visus (skarpsyn), må avstanden mellom de to reduseres. Dette er en balansegang som krever høy grad av bevissthet om situasjonen fra begge parter.

Les mer om tegnspråk og norsk med tegnstøtte.


										
					
Sist oppdatert 26.06.2020