Lysforhold og kontrast

Retinitis pigmentosa (RP) gir problemer med lysømfintlighet og blending. Personer med RP blir fort blendet, og adaptasjon (øyets evne til hurtig innstilling under endrede lysforhold) tar lengre tid enn for et normalt øye. Dette vil si at en person kan bli helt blind en periode når han går fra sterkt sollys inn i en butikk, i underganger eller fra skolegården inn i gangen.

Ved RP er det de lysavhengige cellene på netthinna som fungerer best. Dette gir et stort behov for tilrettelegging av lysforhold og derved lysskjerming. Belysningen må ikke blende, samtidig som den må kunne være sterk nok, fleksibel og justerbar. Den bør være indirekte og jevn. Dette er spesielt viktig for de som er avhengig av tegnspråk.

Tegnspråk avleses best når det er god kontrast mellom tegn og bakgrunn, mellom hender og genser/skjorte. Klær med mønster eller svært lyse farger gjør det samme for avlesing av tegn, som bakgrunnsstøy gjør for oppfattelse av tale via høreapparat/CI, og kan føre til at det blir spesielt krevende å oppfatte kommunikasjonen.


										
					
Sist oppdatert 25.07.2018