Lytte/munnavlese

Visuell støtte i kommunikasjon er vesentlig for personer med hørselstap, også når man bruker høreapparat og cochleaimplantat (CI). Støtten gis gjennom munnavlesning, mimikk og kroppsspråk

Visuell støtte gir tilleggsinformasjon og er en avlastning i lyttesituasjonen

Både munnavlesning og lytting gjennom høreapparater og CI er slitsomt. Det er derfor viktig å ta pauser ofte. 

Les mer om munnavlesning.


										
					
Sist oppdatert 26.06.2020