Orientering og fri bevegelse

Ved retinitis pigmentosa (RP) endrer synsfunksjonen seg gradvis. Eleven får nedsatt mørkesyn og synsfeltet reduseres etter hvert, noe som kan være vanskelig å forstå for den det gjelder.

Synsfeltet gir overblikk og beskjed om at ting kommer inn fra sidene, et slags varselssyn. Den som har RP, vil merke at ting som er i bevegelse kommer brått på. Man skvetter mer, går på gjenstander når man snur seg brått eller ferdes i tett befolket/møblerte områder, for eksempel kjøpesentre, trafikkerte områder, skolegårder og andre steder hvor mye endrer seg fort. Personer/gjenstander forsvinner fra et lite synsfelt og er vanskelige å finne igjen, slik at man mister oversikten.

RP merkes ofte ikke før synsfeltet er ganske redusert. Nedsatt mørkesyn (nattblindhet) gjør at man ikke fungerer i skumring og mørke, fordi man ikke ser noe. Enkelte med RP får ulik reduksjon i skarpsynet (visus) etter hvert. Dette gir behov for å få ting forstørret eller å gå nærmere for å se detaljer. De fleste utvikler også grå stær, noe som kan opereres.


										
					
Sist oppdatert 25.07.2018