Variasjon i synsfunksjon

Det som er spesielt med synstap og redusert synsfunksjon ved RP, er at hva eleven ser, varierer mye ut fra omgivelsenes tilrettelegging og personens dagsform. Flere sier at synsfeltet oppleves mindre hvis de er slitne eller stresset. En del av belastningen er at andre ikke forstår at eleven i dag kan se det han ikke så i går.

Årsaken til dette kan være at dagslyset er bedre, at det ikke er blending, at dagsformen er bedre, at han er “heldig med å sikte seg inn på objektet”, kontrasten er bedre eller at bokstavene i boka er store nok osv. Svært innskrenket synsfelt gjør eleven praktisk blind i forflytning, men han kan fremdeles lese noe som står skrevet, hvis skarpsynet og lysforholdene er gode nok.

Slike variasjoner i synsfunksjonen kan føre til at omgivelsene tenker:
«Han ser det han vil se!».

Man må ha mye kunnskap og forståelse for å kunne analysere ulike situasjoner og derved kunne forstå hvorfor synsfunksjonen virker ulikt. Det er viktig både for barnet selv og for de nærmeste rundt å få en forståelse for dette, slik at de lettere kan tilrettelegge for optimal bruk av synsfunksjonen og forklare andre hva som er nødvendig. Denne variasjonen i synsfunksjon er en kilde til stadig usikkerhet og stress.


										
					
Sist oppdatert 25.07.2018