Årsaker til kombinerte sansetap

Det kan være ulike årsaker til at en person har både syns- og hørselstap.

To separate årsaker kan gi vansker med både syn og hørsel, og dermed ramme begge fjernsansene.

Andre årsaker til kombinerte sansetap kan skyldes et syndrom. Syndrom viser til at samme genfeil fører til flere vansker, for eksempel både hørselstap og synstap.

Sjekk i ordlisten på Statped.no dersom det dukker opp ord du ikke kjenner på norsk fra hørselsområdet. Ordlisten er også oversatt til engelsk, arabisk og urdu.

Sjekk ord og uttrykk – syn dersom det dukker opp ord du ikke kjenner til fra synsområdet.

Hørselsvansker

Noen vanlige hørselvansker hos personer med kombinerte sansetap (alfabetisk):

 • auditive prosesseringsvansker (APD). APD er et medisinsk begrep for lytting og benyttes for å beskrive hva som skjer når hjernen gjenkjenner og tolker lyd. Det er en paraplybetegnelse for en rekke auditive ferdigheter som er nødvendige for avkoding og forståelse av lyd.
 • auditiv nevropati (AN). AN kan oppstå som en følge av skader på de indre hårcellene og/eller første del av hørselsnerven.
 • kronisk mellomørebetennelse kan gi varig nedsatt hørsel.
 • mekaniske hørselstap. Årsaken til mekaniske hørselstap sitter i ytre del av øret og/eller mellomøret.
 • otosklerose. Otosklerose er en kronisk lidelse i mellomøret som medfører hørselsnedsettelse på ett eller begge ørene. Den skyldes nydannelse av benvev i øret.
 • sensorinevrale/nevrogene hørselstap. Årsaken kan være skade eller sykdom i den indre delen av øret (cochlea) eller i nervebanene til hjernen. Det kan være store variasjoner i hørselstapet og for noen kan det også øke med tiden.
 • tinnitus (øresus) er oppfattelsen av lyd som bare personen selv hører. Tinnitus er ikke en sykdom, men et symptom på at samarbeidet mellom øret og hjernen ikke fungerer optimalt.

Lytt til hørselssimulatorene for å høre hvordan ulike hørselstap kan arte seg.

Synsvansker

Noen vanlige synsvansker hos personer med kombinerte sansetap (alfabetisk):

 • glaukom/grønn stær. Grønn stær er betegnelsen på tilstander som medfører synsfeltutfall på grunn av skade på synsnerven, som oftest på grunn av et forhøyet øyetrykk.
 • kataract/grå stær. Grå stær er den vanligste sykdommen i øyets linse. Det er en fellesbetegnelse på tilstander som medfører uklarheter i linsen.
 • nystagmus. Nystagmus er ufrivillige rytmiske bevegelser av ett eller begge øyne.
 • optikus atrofi. Svinn av synsnerven.
 • retinitis pigmentosa (RP). RP er fellesbetegnelse på en gruppe arvelige sykdommer i netthinnen som medfører tap av netthinnens sanseceller, hovedsaklig tap av stavene. Dette gir oftest først synsnedsettelse i form av nedsatt mørkesyn og gradvis innskrenket synsfelt. Lysømfintlighet, nedsatt kontrastsyn og lengre tid for å tilpasse seg forandringer i lysforhold, adaptasjon, er også vanlig. Senere i livet kan svært redusert skarpsyn også inntre. Symptomene utvikler seg over mange år.
 • uveitt. Uvea er en samlebetegnelse for regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (chorioidea). Uveitt betyr inflammasjon i uvea.

Se synssimulatoren for å se hvordan ulike synstap kan arte seg.

Syndromer og sykdommer

Usher syndrom

Usher syndrom er det vanligste syndromet som fører til ervervet kombinert sansetap. Det innebærer en kombinasjon av tosidig, nevrogent hørseltap og synstap. Synstapet skyldes øyesykdommen retinitis pigmentosa. Noen personer har også et balanseproblem.

Usher syndrom inndeles i ulike undergrupperinger: US1, US2 og US3.

Les mer om Usher syndrom.

17 syndromer og sykdommer som kan føre til kombinerte sansetap

Videnscentret for Døvblindblevne i Danmark har utgitt et hefte som beskriver 17 av de mest kjente syndromer og sykdommer som kan føre til utvikling av kombinerte syn- og hørselstap og døvblindhet i barne-, ungdoms- eller voksenalder.

Les i heftet: 17 syndromer og sygdomme – der kan medføre erhvervet døvblindhed.


										
					
Sist oppdatert 01.07.2020